Sociala området

På barnskyddsenheten Hemboet i Mjölbolsta bor omhändertagna och/eller långtidsplacerade ungdomar i åldern 12–17 år. Ungdomarna har svenska eller finska som modersmål. Vi söker nu en

handledare

för ett tidsbundet vikariat som börjar genast eller enligt överenskommelse, och räcker till den 30.9.2021. Behörighetskravet är YH examen inom social-och hälsovård.

Till handledarens grunduppgifter hör att ansvara för vården av placerade ungdomar samt att delta i samarbetet mellan föräldrar och nätverk. Vi förutsätter god samarbetsförmåga, kunskap i svenska och finska samt intresse för att utveckla verksamheten.

Arbetserfarenhet av barnskyddsarbete, rusmedels- och/eller psykvårdsarbete och/eller krisarbete ses som en merit.

Körkort är nödvändigt.

Vi betalar lön enligt kollektivavtalet för privata socialservicebranschen. Arbetet är treskiftsarbete. Förutom bolagets personalförmåner, företagshälsovård och Må bra-verksamhet erbjuder vi dessutom arbetshandledning, utbildning och en trevlig arbetsgemenskap.

Folkhälsan är en rökfri arbetsplats.

Den som väljs till arbetet bör uppvisa ett godkänt läkarintyg över sitt hälsotillstånd samt ett utdrag ur straffregistret enligt straffregisterlagen (504/2002).

På frågor svarar enhetschef Maria Sevon, tfn 044 788 1077, e-post, maria.sevon@folkhalsan.fi eller ansvarig handledare Katariina Allenius, tfn. 044 788 3790, e-post katariina.allenius@folkhalsan.fi

Läs mera om hur det är att jobba på Folkhälsan på https://www.folkhalsan.fi/jobba-pa-folkhalsan/. Mera information om Hemboet hittar du här: https://www.folkhalsan.fi/barn/vard-och-stod/barnskydd2/hemboet/

Lämna in din ansökan med cv senast 25.09.2020