Företagsekonomi, Kultur, Hälsovård, Media, Sociala området, Idrott, Teknik, Turism

Utbildare i spelfostran till grundskolor

Har du erfarenhet av att arbeta med barn och unga? Är du intresserad digitalt spelande? Förebyggande rusmedelsarbete EHYT anställer nya spelfostrare för lektionsarbete i grundskolor.

Nu söker vi efter svenskspråkiga utbildare för att dra lektioner i Spelkunskap inom de svenskspråkiga grundskolorna i åk 1.-9. Utbildarna utbildas även till att dra föräldrakvällar under samma tema samt till att ha personalmöten för skolornas personal. Den svenskspråkiga verksamheten i spelfostran startade med fart under hösten 2019 och vi har stort behov av svenskspråkiga spelfostrare. Kom med till vårt utbildarnätverk!

Vi söker svenskspråkiga/tvåspråkiga utbildare specifikt till Huvudstadsregionen (Nyland), Åbonejden samt södra och norra Österbotten. Vi söker även finskspråkiga utbildare till Åbonejden och Huvudstadsregionen

Spelkunskap-lektionerna stärker elevernas kunskaper och färdigheter kring digitalt spelande. Under lektionerna diskuteras balansen mellan digitalt spelande, andra intressen och förpliktelser. Eleverna lär sig även om för- och nackdelar förknippat med spelandet. På föräldramötet och personalskolningar diskuteras vikten av fostrarnas insats i spelfostran såväl i skolan som hemma, samt den roll digitalt spelande har i barns och ungdomars liv.  

Alla spelar inte och lektionerna är byggda på ett sätt som ger alla elever möjligheten att medverka i diskussionerna. Från och med åk 5 ingår diskussioner om sociala medier i undervisningen.

Av utbildarna i Spelkunskap förväntar vi oss: 

  • erfarenhet av att jobba med barn och ungdomar 
  • erfarenhet av att undervisa eller utbilda/leda grupper
  • egna spelerfarenheter, goda kunskaper inom digitalt spelande och sociala medier
  • sociala färdigheter och förmåga att fungera även i krävande gruppsituationer 
  • möjlighet att arbeta vardagar mellan kl. 8-15 samt enligt behov kvällstid (föräldrakvällar)
  • beredskap att resa till olika skolor

Som fördel ser vi: 

  • kännedom om skolvärlden 
  • möjlighet till bil underlättar arbetet som utbildare (inget krav)

Jobbet passar bra studerande och personer med en flexibel tidtabell, dvs. kan jobba både dag- och kvällstid. Utbildaren skall vara beredda att resa till skolor och därmed kan arbetsdagarna ibland bli långa. Rese- och övernattningskostnader ersätts och dagtraktamente betalas enligt skatteförvaltningens årliga beslut om dagtraktamente och kilometerersättningar.

Spelfostran i ett nötskal
Spelfostran är som fostran i allmänhet.  Att visa intresse, lyssna på ungdomarnas tankar och behov och stöda hen till att kunna göra bra val i sitt liv.  Detta är viktigt i förebyggande av spelrelaterade utmaningar. Den digitala spelvärlden är rätt okänd för många vuxna. Via föräldrakvällar och personalmöten kan vi tillföra nyttig information om spelvärlden, motiven för spelandet och minska hotbilder som lätt förknippas hemma med spelandet. De unga har ofta nytta av att reflektera kring språkbruk, känslor, tids- och livshantering, åldersgränser och det man lär sig via spel. Det är viktigt att spelande förblir en positiv och rolig hobby för.

Läs mer om spelfostran: Spelkunskap.fi

För att du skall kunna arbeta som Utbildare hos EHYT förutsätts att du har möjligheten att delta i en 2-dagars utbildarutbildning. Utbildningen ordnas i Helsingfors to – fr 27-28.8.2020 med hänsyn till Corona restriktioner. I grundutbildningen ingår lektioner i Spelkunskap, föräldrakvällar samt personalskolningar. Det är möjligt att vidareutbilda sig för att kunna utbilda professionella. Vi förutsätter dessutom att du deltar på distans på ett Webinarium torsdagen 3.9.2020 (ca 2 h kvällstid)

Vi ersätter resekostnader och erbjuder även övernattning vid behov. Fortbildning ordnas under åretsgång fortgående och vi stöder skolarbetet och ger rätta redskap enligt behov. 

Arbetet är i form av korttidsjobb. Mängden jobb varierar under skolåret och jobberbjudanden kan komma på kort varsel. För lektionerna betalas arvode 20€/45 min. lektion (oftast 5 lektioner/skoldag), föräldrakvällarna 100€/90 min., personalutbildningar 50€/50 min, samt resekostnader och dagtraktamente.

De personer som väljs till utbildare kommer att jobba med minderåriga och skall därmed uppvisa ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen (505/2002). 

Blev du intresserad? Fyll i din ansökan senast 14.6.2020. Kom ihåg att tillägga din CV! 

Ansökningsblanketten: Fyll i ansökan

EHYT rf är en rökfri arbetsplats. 

Information och kontakt på svenska (Spelkunskap):
Utbildningsplanerare Annukka Såltin, annukka.saltin(a)ehyt.fi, tel. 050 435 4248

Information och kontakt på finska (Pelitaito):
Utbildningsplanerare Aino Harvola, aino.harvola(at)ehyt.fi, tel. 050 345 9449