Hälsovård

Vi söker en ergoterapeut för fast anställning till psykiatri- och missbrukartjänsternas första linjes svenskspråkiga arbetsgrupp. Arbetsgruppen erbjuder service för hela Helsingfors området och opererar från Fiskehamnens central för hälsa och välbefinnande.

Ergoterapeutens arbetsuppgifter innebär bedömning av individens funktionsförmåga, att förverkliga individuella ergoterapiperioder och att planera samt förverkliga gruppverksamhet i samarbete med resten av arbetsgruppen. Ergoterapeuten arbetar enligt psykiatri- och missbrukartjänsternas vårdplaner, som en del av en mångsektoriell arbetsgrupp. Arbetet utförs i enlighet med Fiskhamnens psykiatri- och missbrukartjänsters modell för centralen för hälsa och välbefinnande.

Behörighetsvillkor:

Yrkehögskoleutbildning inom ergoterapi eller tidigare examen på instutnivå. Arbetet förutsätter legitimitet enligt lagen för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 559/1994.

Språkkunskapskravet är goda muntliga och nöjaktiga skriftliga kunskaper i finska.

Före valbeslutet måste den sökande presentera arbetshälsovårdens utvärdering över sin lämplighet för yrket.

Vi förutsätter även:

Kunskapen att ge service inom ergoterapi på svenska, samt erfarenhet av psykiatrisk ergoterapi.

Som merit räknar vi:

Att man är insatt i att handleda grupper, har erfarenhet/skolning i någon av följande metoder: DBT, CBASP, Schema terapi, Specifik immunterapi eller annat liknande. 
Erfarenhet av olika utvärderingsmetoder inom ergoterapi och arbete som utförs i klientens egen omgivning.