Hälsovård

Vi söker en sjukskötare till en fast anställning till Forsby seniorcenter enhet C5. Enhet C5 är en svenskspråkig enhet för minnessjuka med 15 klientplatser.

Vi förverkligar omvårdnad och vård, så att våra invånare kan känna att deras liv är meningsfullt och värdefullt. Vi anser det som viktigt att våra invånare kan delta i verksamhet som de tycker om och som främjar och upprätthåller deras funktionsförmåga. Vår personal är både ivrig och yrkeskunnig och vi har en positiv atmosfär på arbetsplatsen.

Vi arbetar hemma hos klienterna och använder hemmalika kläder. Arbetet är treskiftsarbete med betoning på morgon och kvällsturer. Vi förverkligar hälsosamma arbetstider- principen.

I den dagliga dokumentationen använder vi Pegasos-kunddatasystemet och RAI-systemet. Under våren 2021 tar vi i användning APOTTI-datasystemet. Vår fastanställda personal deltar på kinestetisk-utbildningar.

Sjukskötarens arbetsuppgifter:

Är att fungera som expert i vårdarbetet och som ansvarsskötare. Till uppgifterna hör att planera, förverkliga och utvärdera klientens vård i samarbete med andra aktörer som deltar i vården, att definiera behovet av vård, samarbeta med läkaren gällande klientens vård, ansvara för förverkligandet av läkemedelsbehandlingen, stöda och handleda ansvarsskötare i sitt arbete och ansvara för avdelningens verksamhet på kvällar och veckoslut.

Vi önskar att du har förmågan att arbeta i en mångprofessionell grupp, men enligt behov också kunskapen att göra självständiga beslut. Du har ett genuint intresse, för våra klienters dagliga välmående och för att utveckla vår enhets verksamhet, samt god förmåga för växelverkan.

Bygget för det nya seniorcentret startar år 2021. Vi flyttar till de nya utrymmena på slutsidan av år 2023.

Arbetet börjar 19.10.2020 eller enligt överenskommet.

Behörighetsvillkor:

Följande examen som innebär legitimation till sjukskötare: sjukskötare (YHS) eller tidigare sjukskötarexamen på institutnivå , specialsjukskötare, hälsovårdare eller barnmorska.

Vi förutsätter legitimation enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994)

Språkkunskapskravet är goda muntliga och nöjaktiga skriftliga kunskaper i finska.
Före valbeslutet måste den sökande presentera arbetshälsovårdens utvärdering över sin lämplighet för yrket.

Uppgiften förutsätter vaccineringsskydd i enlighet med § 48 i lagen om smittsamma sjukdomar.

Som merit räknar vi:

Erfarenhet av gerontologisk omvårdnad och vårdarbete som främjar klienternas rehabilitering.

Goda muntliga och nöjaktiga skriftiga kunskaper i det svenska språket.