Hälsovård, Sociala området

Kårkulla samkommun rekryterar 

SOMMARVIKARIER  TILL ÅBOLAND

Står det nära ditt hjärta att jobba med människor? Är du intresserad av att prova på omsorgsbranschen eller studerar du redan inom branschen?  Vill du ha ett lärorikt och meningsfullt sommarjobb? Kom till oss och arbeta i sommar!

Just nu söker vi sommarvikarier till våra boenden i Åbo, Pargas och på Kimitoön. Vi har jobb för vårdare, sjukskötare och handledare. Anställningarna är mellan maj och september och längden på anställningarna varierar från en till fem månader. Vi beaktar önskemål gällande vikariatets längd och plats.

På Kårkulla samkommun arbetar vi utgående från ett socialpedagogiskt- och personcentrerat arbetssätt. Vi ser gärna att du trivs med olika sorters människor samt har ett positivt förhållningssätt och en öppen attityd. Viktiga värderingar som styr vårt arbetssätt är brukarens delaktighet, självbestämmande och valfrihet. Hos oss är alla dagar varierande och därför värdesätter vi även flexibilitet, samarbetsförmåga och ansvarstagande.

Lön utbetalas enligt kollektivavtalet AKTA och anställningen inleds med prövotid. I uppgiften krävs ett vaccinationsskydd i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar (§48 1227/2016) och ett utdrag ur straffregistret (om man i väsentlig grad arbetar med barn).   

Vi vill ha din ansökan senast 28.2.2021, gärna före eftersom rekryteringen sker löpande under ansökningstiden 18.1-28.2.2021. Välkommen på jobb till Kårkulla samkommun!

Svenskspråkig ansökan med CV lämnas i första hand in via samkommunens elektroniska rekryteringssystem. Ansökan kan även sändas per post till Kårkulla samkommun, Kårkullavägen 142, 21610 Kirjala (märk kuvertet sommarjobb) och ska vara oss tillhanda senast 28.2.2021.

Närmare information ger enhetscheferna i regionen eller regionchef Hilve Sandblom, hilve.sandblom@karkulla.fi, tel. 0247 431 224 (kl. 8-16).

Organisationsbeskrivning:                                                       

Kårkulla samkommun ger service till svenskspråkiga personer med funktionsnedsättning och är en av Svenskfinlands största arbetsgivare med ca 1000 anställda. Verksamhetens syfte är att säkra en kvalitativt god omsorg och målet är att vara en attraktiv och modern arbetsplats som har en god personalpolitik. Nyckelorden för samkommunens värdegrund är Begriplighet, Hanterbarhet och Meningsfullhet. Värdegrunden återspeglas i personalstrategin och därigenom i det dagliga arbetet.

18.1.2021