Hälsovård, Sociala området, Övriga

Mannerheims Barnskyddsförbund (MLL) är en öppen, inflytelserik, riksomfattande medborgarorganisation. Vårt mål är att främja barnens och de ungas grundläggande säkerhet och välbefinnande. Utöver centralorganisationen har vi 10 distriktsorganisationer och 547 lokalföreningar med 85 000 medlemmar. För mer information besök www.mll.fi

Vi söker nu en medarbetare till vår koordinator för jourarbete till den svenskspråkiga barn- och ungdomstelefonen.

MLL: s telefon för barn och unga, chat och brevtjänst på nätet erbjuder finsktalande barn och unga stöd varje dag, året runt. Vår föräldratelefon och nättjänst stöder även i frågor som handlar om föräldraskap. I maj startade MLL den svenskspråkiga barn- och ungdomstelefonen. Tjänsten blir en del av MLL: s hjälptelefon- och onlinetjänster i Helsingfors.

Vi kommer att ha två svenskspråkiga koordinatorer för jourarbete vars uppgift är att planera och marknadsföra den nya svenskspråkiga tjänstens verksamhet, att svara när barn och unga tar kontakt och senare att rekrytera och utbilda frivilliga personer till jourarbetet. Dessutom omfattar arbetet översättning av finsk jour- och utbildningsmaterial till svenska. Arbetet innebär också kvälls- och helgarbete.

Vi önskar att de sökande har utmärkta kunskaper i svenska och finska (svenska som modersmål eller motsvarande kunskaper), en yrkeshögskole-examen inom socialbranschen, samt erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar eller familjer. Arbetet kräver också kunskaper i att utbilda och att organisera verksamhet. Vi erbjuder dig ett meningsfullt och mångsidigt arbete som grundar sig på MLL:s värderingar, samt kunniga och duktiga arbetskamrater.

Ifall vi väckte ditt intresse, skicka din ansökan med CV och löneanspråk senast den 5.6.2020 till rekry(a)mll.fi. Jobbet börjar den 10.8.2020 eller enligt avtal. Vi har en prövotid på 6 månader. Lönen beror på ditt kunnande och din erfarenhet, samt kravgrupp 6 inom kollektivavtalet för föreningar inom det sociala området. Anställningen är viss tids under 10.8.2020 – 31.12.2021.

På ytterligare frågor om uppgiften besvarar (på finska) Tatjana Pajamäki mellan kl. 8-10 på tel. +358 50 562 4299.