Skip to content Skip to navigation

Hälsovård

Företag:
Esbo stad
Arbetsbeskrivning:

Vi söker ett härligt gäng av småbarnspedagoger till våra olika enheter inom Esbo. Vi söker lärare inom småbarnspedagogik till Ivisnäs daghem (3-965-19), Mattbergets daghem och förskola (3-1206-19 och 3-1207-19) och Smedsby daghem (3-1407-19). Även formellt obehöriga är välkomna att söka. Bekanta dig med uppgifterna via adressen espoonrekry.fi och sök med arbetsnycklarna. Arbetet inleds i augusti enligt överenskommelse.

Mer information om arbetet (från och med den 5.8) ger: Susanne Nordling, 09 816 30620 samt ledare inom småbarnspedagogik Maj-Britt Holm, 050 321 7374, ledare inom småbarnspedagogik Birgitta Åberg, 046 877 1751 och ledare inom småbarnspedagogik Pia Herlin-Kiviniitty, 046 877 3274.

Svensk dagvård i Esbo utvecklar systematiskt sin verksamhet för att kunna erbjuda en trygg vardag med hög kvalitet för varje barn i början av barnets livslånga lärande. För en arbetstagare innebär detta intressanta och mångsidiga uppgifter i en dynamisk och mångprofessionell arbetsgemenskap. Svensk dagvård som en del av gemensam organisation med svensk utbildning erbjuder möjligheter för var och en att vara delaktig och utveckla sig själv i en svensk miljö.

Företag:
Sportti Iltapäiväkerhot Oy
Arbetsbeskrivning:

Sportti Iltapäiväkerhot Oy är ett företag som fungerar i samarbete med Esbo stad och har gjort det sedan 2004. Vi erbjuder motionsinriktad eftermiddagsvård för barn på första och andra klassen samt barn som är i behov av särskilt stöd. Det finns sex enheter i Esbo och en enhet i Helsingfors: Matinlahden koulu, Hansakallion koulu, Rastaalan koulu, Lähderannan koulu, Nöykkiönlaakson koulu, Kannelmäen Raitin koulu samt Sporteftis vid Mattby ishall. Vår hurtiga och ansvarsfulla verksamhet stöder skolans och hemmets uppfostringsarbete och befruktar barnet till en hälsosam, motionsinriktad livsstil också i framtiden.

Eftisledarens verksamhet innehåller förutom första- och andraklassisternas vård och övervakning, också ledning av motionsinriktade och övriga funktionella stunder, mellanmålets övervakning, hjälpande med hemuppgifter samt kommunicering med föräldrarna angående dagliga ärenden.

Nu söker vi efter ansvarig ledare / ledare som talar flytande svenska för nästa läsår (8.8.2019 - 29.5.2020) till Sporteftis vid Mattby ishall.

Arbetstiden per vecka är 15-25h. Arbetstiden är alla skoldagar mellan kl. 12 och kl.17, noggrannare klockslag kommer man överens om skilt med arbetaren.

Arbetsuppgifterna kräver ett aktivt grepp, positivt sinne samt kunskap om att fungera med god servicekänsla med både barn och föräldrar. Vi vistas mycket utomhus, vid alla väderlekar på eftisarnas mångsidiga uteområden, så det borde vara lämpligt för dig! Personer med passlig skolnings- eller arbetsbakgrund har en bättre möjlighet till tjänsten då vi gör valet. Dock kan också många andra bakgrunder ge goda utgångslägen och trivsel för eftisledaren. Uppgifterna kräver goda färdigheter också i finska språket, med det behöver inte var ditt modersmål.

Vi erbjuder ett fartfyllt jobb med små skolbarn och lämpliga semester tider. Dessutom för du stöd av en erfaren ansvarsledare och en god introduktion till jobbet.

Ledarna har möjlighet till ett långvarigt arbetsförhållande från år till år eller endast under t.ex. ett mellanår. Det lönar sig även att fråga om möjligheten om att skola sig via läroavtal!

Jag ger gärna mera info per telefon, Kim Wollsten 040 543 9670

Hoppeligen skickar du din ansökan och cv så snabbt som möjligt, vi fyller nämligen tjänsten genast då lämpliga personen har hittats! 
kim.wollsten@gmail.com
Mera info om verksamheten www.liikuntailtapaivakerho.fi

Företag:
Academicwork / Geobear oy
Arbetsbeskrivning:

Ruotsinkielinen sales support, Espoo / Tukholma

Etsimme asiakkaallemme myyntiprojektiin myynnin tukihenkilöä Espooseen tai Tukholmaan. Työskentelet sujuvasti ruotsiksi ja haluat kehittää omaa osaamistasi myynnin saralla. Tehtävä sopii hyvin myynnistä kiinnostuneelle henkilölle tai alan opiskelijalle!

Kuvaus

Tehtäväsi on vastata asiakkaiden yhteydenottopyyntöihin ja kartoittaa heidän tarpeensa. Luot koko tilaus ja toimitusprosessin kestävän suhteen asiakkaan kanssa ja pidät heidät ajan tasalla heidän tilauksensa etenemisen suhteen sekä vastaat tarvittaessa yhteydenottopyyntöihin. Koska asiakkaat ovat ruotsissa, tulet työskentelemään ruotsinkielellä.

Tarjoamme

- Mielenkiintoiset työtehtävät myynnin tukitehtävissä

- Arvokasta työkokemusta myynnin parista

- Kansainvälisen työympäristö ja työpaikan mielenkiintoisella toimialalla Academic

Workin konsulttina tarjoamme sinulle loistavat mahdollisuudet kehittyä ammattilaisena, laajentaa verkostoasi sekä hankkia tulevaisuuden kannalta hyödyllisiä kontakteja. Lue lisää täältä.

Työtehtävä

- Yhteydenotot asiakkaisiin ja tarvekartoitus

- Tilauksien seuranta ja tietojen päivittäminen asiakkaalle

- Tilausten kirjaaminen ja hallinnointi järjestelmässä

Etsimällämme henkilöllä on

Puhut ja kirjoitat sujuvasti ruotsia ja pystyt kommunikoimaan myös englanniksi. Kokemus myynnistä ja asiakaspalvelusta katsotaan eduksi, mutta ei ole välttämätöntä tehtävän kannalta.

Etsimämme henkilö on:

- Oma-aloitteinen

- Asiakaspalveluhenkinen

- Järjestelmällinen

Muuta tietoa

- Aloitus: Mahdollisimman pian

- Kesto: Noin kaksi kuukautta

- Sijainti: Espoo, Otaniemi tai Tukholma

Yhteystiedot: Tästä rekrytointiprosessista vastaa Academic Work asiakasyrityksensä Geobear:in puolesta ja kaikki positioon liittyvät tiedustelut tulee lähettää Academic Workille.

Käymme hakijoita jatkuvasti läpi ja jos olemme jo edenneet haastatteluvaiheeseen, saattaa ilmoitus poistua sivuiltamme ennen kuin rekrytointiprosessi on saatu päätökseen.

Yrityskuvaus
Geobear on maaperän painumaongelmia nopeasti ja häiriöttömästi ratkaiseva urakoitsija jonka tavoitteena on ylläpitää yhteiskunnan toiminnallisuutta – vuodenajasta riippumatta.

Företag:
Kårkulla samkommun
Arbetsbeskrivning:

Kårkulla samkommun rekryterar

TRE VÅRDARE (bef. 1426, 1427, 1428)

i heltid till Ringvägarnas serviceenhet i Helsingfors. Anställningen inleds 19.08.2019 eller enligt överenskommelse.

Ringvägarnas serviceenhet består av två boendeenheter i Västra Baggböle. Vi rekryterar nu personal till vår nybyggda enhet på Elovägen. Enheten erbjuder gruppboende för 8 stycken omsorgstagare i en ny och modern hemlik miljö. Du kommer att vara med och utveckla/bygga upp verksamheten på enheten tillsammans med enhetschefen och teamet. Som vårdare ger du personlig omvårdnad och handledning, samt utför tillsammans med brukaren olika hemsysslor och ordnar med meningsfull sysselsättning. Arbetet är periodarbete.

Du arbetar utgående från ett socialpedagogiskt- och personcentrerat arbetssätt. Viktiga värderingar som styr vårt arbetssätt är brukarens delaktighet, självbestämmande och valfrihet.

Behörighetsvillkoren för en vårdare är lämplig yrkesexamen (närvårdare eller motsvarande) och den sökande bör uppvisa ett intyg över registrering hos Valvira. Goda kunskaper i svenska och nöjaktiga kunskaper i finska krävs. Läs mera om behörighetsvillkoren under följande länk: http://www.karkulla.fi/assets/behorighetsvillkor.p...

Lön utbetalas enligt kollektivavtalet AKTA. Anställningen inleds med prövotid. I uppgiften krävs ett vaccinationsskydd i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar (§48 1227/2016) och ett utdrag ur straffregistret (om man i väsentlig grad arbetar med barn). Den sökande bör uppvisa ett läkarintyg över sin hälsa.

Sänd in din svenskspråkiga ansökan med CV i första hand till Kårkullas elektroniska rekryteringssystem. Ansökan kan även sändas per post till regionchef Ingela Lindholm, Omsorgsbyrån i Helsingfors, Byholmsgränden 7 A, 00580 Helsingfors och ska vara oss tillhanda senast den 12.08.2019.

Närmare information ger enhetschef Camilla Sippola, tfn 0247 431 469, e-post: camilla.sippola@karkulla.fi

Organisationsbeskrivning:

Kårkulla samkommun ger service till svenskspråkiga personer med funktionsnedsättning och är en av Svenskfinlands största arbetsgivare med ca 1000 anställda. Verksamhetens syfte är att säkra en kvalitativt god omsorg och målet är att vara en attraktiv och modern arbetsplats som har en god personalpolitik. Nyckelorden för samkommunens värdegrund är Begriplighet, Hanterbarhet och Meningsfullhet. Värdegrunden återspeglas i personalstrategin och därigenom i det dagliga arbetet.

Företag:
Kårkulla samkommun
Arbetsbeskrivning:

Kårkulla samkommun rekryterar

TVÅ VÅRDARE (237, 654)

i heltid till Ringvägarnas serviceenhet i Helsingfors. Anställningen inleds 12.8.2019  eller enligt överenskommelse

Ringvägarnas serviceenhet består av två boendeenheter i Västra Baggböle. Vi rekryterar nu två vårdare till vår enhet på Andelslagsvägen, som har ett gruppboende med 9 stycken omsorgstagare på två olika sidor av huset. Boendeenheten finns i Baggböle på Andelslagsvägen 78 A med bra förbindelse från olika håll och är beläget på ett trevligt småhusområde. Vi arbetar för att skapa goda villkor för ett självständigt liv och aktivt deltagande i samhällslivet. Vårdarna jobbar i periodarbete. Ifall du blev intresserad, så skicka in en ansökan för att komma med i vår glada arbetsgemenskap

Du arbetar utgående från ett socialpedagogiskt- och personcentrerat arbetssätt. Viktiga värderingar som styr vårt arbetssätt är brukarens delaktighet, självbestämmande och valfrihet.

Behörighetsvillkoren för en vårdare är lämplig yrkesexamen (närvårdare eller motsvarande) och den sökande bör uppvisa ett intyg över registrering hos Valvira. Goda kunskaper i svenska och nöjaktiga kunskaper i finska krävs. Läs mera om behörighetsvillkoren under följande länk: http://www.karkulla.fi/assets/behorighetsvillkor.p...

Lön utbetalas enligt kollektivavtalet AKTA. Anställningen inleds med prövotid. I uppgiften krävs ett vaccinationsskydd i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar (§48 1227/2016) och ett utdrag ur straffregistret (om man i väsentlig grad arbetar med barn). Den sökande bör uppvisa ett läkarintyg över sin hälsa.

Sänd in din svenskspråkiga ansökan med CV i första hand till Kårkullas elektroniska rekryteringssystem. Ansökan kan även sändas per post till regionchef Ingela Lindholm, Omsorgsbyrån i Helsingfors, Byholmsgränden 7 A, 00580 Helsingfors och ska vara oss tillhanda senast den 09.08.2019.

Närmare information ger enhetschef Camilla Sippola, tfn 0247 431 469, e-post: camilla.sippola@karkulla.fi

Organisationsbeskrivning:

Kårkulla samkommun ger service till svenskspråkiga personer med funktionsnedsättning och är en av Svenskfinlands största arbetsgivare med ca 1000 anställda. Verksamhetens syfte är att säkra en kvalitativt god omsorg och målet är att vara en attraktiv och modern arbetsplats som har en god personalpolitik. Nyckelorden för samkommunens värdegrund är Begriplighet, Hanterbarhet och Meningsfullhet. Värdegrunden återspeglas i personalstrategin och därigenom i det dagliga arbetet.

Företag:
Software Point / Academic Work
Arbetsbeskrivning:

Etsimme loppuvaiheen opiskelijaa toimistoassistentin työtehtäviin Software Pointille! Mikäli olet itseohjautuva ja palvelualtis tekijä, ja sinulta löytyy jo jonkin verran aiempaa kokemusta toimistotehtävien parista, jatka lukemista ja hae paikkaa jo tänään!

Kuvaus

Etsimme langat käsissään pitävää toimistoassistenttia huolehtimaan yleisistä toimistotehtävistä Software Pointilla.

Tarjoamme

- Opintojen oheen sopivan työn
- Kivat työtehtävät mielenkiintoisessa yrityksessä
- Itsenäisen toimintakentän

Academic Workin konsulttina tarjoamme sinulle loistavat mahdollisuudet kehittyä ammattilaisena, laajentaa verkostoasi sekä hankkia tulevaisuuden kannalta hyödyllisiä kontakteja.

Työtehtävä

Monipuoliset yleiset toimistotehtävät

- Puhelinvaihteesta vastaaminen
- Postitusten ja tilausten hallinnointi
- Isompien kokousten koordinointi
- Yhteydenpito sidosryhmiin

Osaamisen ja kiinnostuksen riittäessä, sinulla voi lisäksi olla mahdollisuus päästä osallistumaan myös suurempien tapahtumien ja messujen järjestelyihin.

Etsimällämme henkilöllä on

- Tehtävään soveltuva koulutustausta (esim. Tradenomi), voit olla vielä opiskelija
- Aiempaa työkokemusta toimistotehtävistä (esim. assistentin roolista)
- Hyvät MS Office -taidot
- Sujuva suomen ja englannin kielen taito

Lisäksi olet:

- Itseohjautuva
- Priorisointikykyinen
- Palvelualtis

Eduksi katsotaan:

- Ruotsin kielen taito
- Aiempi kokemus puhelinvaihteesta

Muuta tietoa

- Aloitus: 5.8.2019

- Työmäärä: Osa-aika, 22-30h/vko

- Kesto: 6kk

- Sijainti: Espoo

- Yhteystiedot: Tästä rekrytointiprosessista vastaa Academic Work asiakasyrityksensä Software Pointin puolesta ja kaikki positioon liittyvät tiedustelut tulee lähettää sähköpostitse Academic Workille osoitteeseen krs03@academicwork.fi. Voit hakea paikkaa täältä: https://jobs.academicwork.fi/avoimet-tyopaikat/osaaikainen-toimistoassis....

Käymme hakijoita jatkuvasti läpi ja mikäli olemme jo edenneet haastatteluvaiheeseen, saattaa ilmoitus poistua sivuiltamme ennen kuin rekrytointiprosessi on saatu päätökseen.

Yrityskuvaus

Software Point on pohjoismaiden johtava laboratorioiden tiedonhallintajärjestelmiin erikoistunut toimittaja, jonka ohjelmistoja käytetään yli 500:ssa teollisuus-, tutkimus- ja sairaalalaboratoriossa. Lue lisää Software Pointista täältä: https://softwarepoint.com/.

Företag:
Spain Internship
Arbetsbeskrivning:

Our collaborator is a School and College that provides education and care for physically disabled children and young adults between the age of 2 -24. 

Enabling Education is their main aim and this is achieved through a combination of Teaching, Care, Occupational Therapy, Physiotherapy and Speech, and Language Therapy.

They are currently looking for students who would like to enroll in their program and participate for a period of 6-11 months.

Location

Holybourne near Alton, Hampshire, UK.
The location of this institution is a lovely countryside town with 20.000 inhabitants. It has historical buildings, modern shops, and quite well-known markets. It is a wonderful place and has quite nearby London, Brighton and other important cities (not possible to go and come back every day)

Field

Education and Care

KEY TASKS

Classroom

· Preparation of materials for all lessons and clearing up afterward e.g. photocopying, laminating, assisting with classroom displays and preparing teaching materials
· Helping “set up” students with a range of computer equipment 
· Assisting with therapy programs.
· Working alongside the therapists to encourage students to effectively access the whole curriculum
·Guiding students in carrying out the work set by the teacher (this may be as the person in charge of a small group with no teacher present) 
·Helping with maintenance of teaching aids and equipment in classrooms
·Support teachers/tutors in maintaining good records of student progress

Care Support Duties

· To help implement all aspects of individual care plans, including the administering of drugs and medication, in line with required Trust policy and procedure
·To encourage the students to do as much as possible for themselves by guiding them and showing them what to do when necessary
·Helping students in all aspects of daily living including washing, dressing, bathing, showering and after toilet hygiene
·Implement the individual Young Persons Plans
·Assist students with their nutritional requirements, e.g. serving meals, assisting with feeding, preparing drinks, meals, and snacks
·Assisting in changing students and participating in PE and Swimming. (Personal circumstances will be considered)
·To assist students to achieve their goals
·To keep robust records in line with regulatory requirements

Training

We will provide training and this will provided and paid for by the organization.

Requirements:

Intermediate level of spoken and written English is essential.
Studies related to the position

Internship hours:
40 h/week

Dates:

Beginning September 2019 until end July 2020, 6 minimum - 11 months ideally.

Remuneration:

Net pay will be approximately £1,185 per month.

Accommodation:

· The organization will assist with subsidized accommodation
· Accommodation on site will be “student halls” type accommodation with shared common room or bedsit/shared flat.  Rates will be £299 per month to include all services.
· If accommodation is not available on site, they will assist you in finding accommodation in the local area.  This may be a room in a shared house or shared flat in the local area. The company will subsidize this accommodation providing £100 per month subsidy.
·Candidates requiring accommodation will need to state if they are allergic to or have issues with domestic pets e.g. dogs, cats, rabbits etc.

Flights & Airport Transfer

Successful candidates are reimbursed for the cost of their flights which they can claim back after 6 months. They must provide receipts of their travel costs and can make a travel expenses claim up to a maximum of £200.  Airport transfer.

Our collaborator is a School and College that provides education and care for physically disabled children and young adults between the age of 2 -24. 

Enabling Education is their main aim and this is achieved through a combination of Teaching, Care, Occupational Therapy, Physiotherapy and Speech, and Language Therapy.

They are currently looking for students who would like to enroll in their program and participate for a period of 6-11 months.

Location

Holybourne near Alton, Hampshire, UK.
The location of this institution is a lovely countryside town with 20.000 inhabitants. It has historical buildings, modern shops, and quite well-known markets. It is a wonderful place and has quite nearby London, Brighton and other important cities (not possible to go and come back every day)

Field

Education and Care

KEY TASKS

Classroom

· Preparation of materials for all lessons and clearing up afterward e.g. photocopying, laminating, assisting with classroom displays and preparing teaching materials
· Helping “set up” students with a range of computer equipment 
· Assisting with therapy programs.
· Working alongside the therapists to encourage students to effectively access the whole curriculum
·Guiding students in carrying out the work set by the teacher (this may be as the person in charge of a small group with no teacher present) 
·Helping with maintenance of teaching aids and equipment in classrooms
·Support teachers/tutors in maintaining good records of student progress

Care Support Duties

· To help implement all aspects of individual care plans, including the administering of drugs and medication, in line with required Trust policy and procedure
·To encourage the students to do as much as possible for themselves by guiding them and showing them what to do when necessary
·Helping students in all aspects of daily living including washing, dressing, bathing, showering and after toilet hygiene
·Implement the individual Young Persons Plans
·Assist students with their nutritional requirements, e.g. serving meals, assisting with feeding, preparing drinks, meals, and snacks
·Assisting in changing students and participating in PE and Swimming. (Personal circumstances will be considered)
·To assist students to achieve their goals
·To keep robust records in line with regulatory requirements

Training

We will provide training and this will provided and paid for by the organization.

Requirements:

Intermediate level of spoken and written English is essential.
Studies related to the position

Internship hours:
40 h/week

Dates:

Beginning September 2019 until end July 2020, 6 minimum - 11 months ideally.

Remuneration:

Net pay will be approximately £1,185 per month.

Accommodation:

· The organization will assist with subsidized accommodation
· Accommodation on site will be “student halls” type accommodation with shared common room or bedsit/shared flat.  Rates will be £299 per month to include all services.
· If accommodation is not available on site, they will assist you in finding accommodation in the local area.  This may be a room in a shared house or shared flat in the local area. The company will subsidize this accommodation providing £100 per month subsidy.
·Candidates requiring accommodation will need to state if they are allergic to or have issues with domestic pets e.g. dogs, cats, rabbits etc.

Flights & Airport Transfer

Successful candidates are reimbursed for the cost of their flights which they can claim back after 6 months. They must provide receipts of their travel costs and can make a travel expenses claim up to a maximum of £200.  Airport transfer.

Företag:
EHYT r.f.
Arbetsbeskrivning:

Vill du arbeta med ungdomar i skolor?

Nu skulle vi behöva flera svenskspråkiga utbildare till vårt nätverk i Nyland och främst huvudstadsregionen. Tycker du det skulle låta intressant att åka runt till skolor och prata om rusmedel och välmående med ungdomar? Då kan du vara den vi söker!

 

Vi ordnar rusmedelsfostran för barn och unga, deras föräldrar samt skolpersonal omkring i Finland på finska, svenska och engelska

Utbildaren håller interaktiva Hubu®-lektioner i grundskolan, samt lektioner i Rusfenomenet i gymnasier och yrkesinrikitade läroanstalter.

Hubu®-lektionerna för elever i högstadiet är interaktiva och bygger på diskussion. Hubu®-metoden inkluderar även en föräldrakväll och personalträff.

Under Rusfenomenet-lektionen granskas finsk rusmedelsanvändning ur ett socialthistoriskt- och kulturellt perspektiv och ämnet diskuteras i grupp. Utbildare i Rusfenomenet är ansvariga för att hålla lektionerna i olika gymnasier och yrkesinriktade läroanstalter.

Jobbet passar bra studerande eller personer med en flexibel tidtabell som kan jobba både dag- och kvällstid. Utbildaren skall också vara beredda att resa runt till skolor och därmed kan arbetsdagarna ibland bli långa.

Läs mer om Hubu®-metoden på: http://www.ehyt.fi/sv/rusmedels-och-spelfostran-p%C3%A5-h%C3%B6gstadiet#Hubu och om Rusfenomenet på: http://www.ehyt.fi/sv/rusmedelsfostran-p%C3%A5-andra-stadiet#Rusfenomenet

Av utbildarna förväntar vi oss:

  • erfarenhet av att jobba med grupper av ungdomar och intresse av att diskutera om rusmedelsfrågor 
  • utmärkta sociala färdigheter och förmåga att fungera även i krävande gruppsituationer
  • erfarenhet av att undervisa eller utbilda
  • möjlighet att arbeta vardagar mellan kl. 8-15
  • beredskap att resa till olika skolor i närheten av den kommun där utbildaren är bosatt

 

Som fördel ser vi:

  • färdighet att utbilda på både svenska och finska, men är inget krav
  • kännedom av skolvärlden
  • möjlighet till bil underlättar arbetet som utbildare

 

Arbetet är i form av kortjobb. Mängden jobb som erbjuds varierar under skolåret och jobberbjudanden kan komma på kort varsel. För utbildningarna betalas arvode som motsvarar vikarierande lärarens lön. T.ex. 25€/ 60 minuters lektion. De personer som väljs till utbildare kommer att jobba med minderåriga och skall därmed uppvisa ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen (505/2002).

För att kunna hålla lektioner i rusmedelsfostran bör utbildaren delta i en två dagars utbildning som ordnas i Helsingfors den 15.-16.8.2019 samt i en utbildningswebinarie som ordnas på kvällen 20.8.  Dessutom tillhör en inskolning till lektionsarbetet med stöd av EHYT:s utbildningsplanerare. Vi ersätter resekostnader och erbjuder även övernattning vid behov. Fortbildning ordnas under åretsgång.

Blev du intresserad? Fyll i din ansökan senast den 5.8.2019 på:

https://my.surveypal.com/Kouluttajien-rekrylomake-2019

För mer information kontakta veckan 27 eller 5.8. utbildningsplanerare Katarina Rehnströmkatarina.rehnstrom(a)ehyt.fi, tel. 050 408 1725.

EHYT rf är en rökfri arbetsplats.

Jobbtitel:
Företag:
Folkhälsan
Arbetsbeskrivning:

Vill du jobba som inhoppare med barn eller inom äldreomsorgen?

Vill du själv välja hur ofta och hurdana tider du vill jobba?

Vi har jobb för dig i Helsingfors, Esbo, Vanda, Kervo och Träskända!

Du får ett meningsfullt och värdefullt arbete och blir en del av en god arbetsgemenskap. På Folkhälsan är vi stolta över det jobb vi gör, vi litar på människorna vi arbetar för och trivs med de vi arbetar tillsammans med. Som vikarie får du ett brett nätverk och arbetserfarenhet av vård och omsorg inom olika sektorer.

På frågor svarar Annamaria Eysler, tfn 050 541 7730 eller personalpool@folkhalsan.fi

Anmäl ditt intresse genom att fylla i den öppna ansökan.

 

 

 

 

Företag:
Folkhälsan
Arbetsbeskrivning:

Vill du jobba som inhoppare med barn eller inom äldreomsorgen?

Vill du själv välja hur ofta och hurdana tider du vill jobba?

Vi har jobb för dig i Helsingfors, Esbo, Vanda, Kervo och Träskända!

Du får ett meningsfullt och värdefullt arbete och blir en del av en god arbetsgemenskap. På Folkhälsan är vi stolta över det jobb vi gör, vi litar på människorna vi arbetar för och trivs med de vi arbetar tillsammans med. Som vikarie får du ett brett nätverk och arbetserfarenhet av vård och omsorg inom olika sektorer.

På frågor svarar Annamaria Eysler, tfn 050 541 7730 eller personalpool@folkhalsan.fi

Sidor

Prenumerera på Hälsovård