Skip to content Skip to navigation

Mätingenjör

Företag: 
Indmeas Oy
Kontaktperson: 
Jarno Immonen
Företagets adress: 
Siarvägen 14
02130 Esbo
Telefon: 
.
E-post: 
.
Arbetets art: 
Bransch: 
Placering: 
Anställningstid: 
21.5.2018-28.5.2018
Arbetsbeskrivning: 

För Dig som är intresserad av mätteknik och samarbete med process-industrin, erbjuder vi mångsidiga uppgifter och utbildningsmöjligheter i ett motiverande team och starkt växande företag.  

Lämplig utbildning är DI- eller ingenjörsexamen inom t.ex. process-, mät- eller automationsteknik. Tidigare arbetserfarenhet i branschen är inte en nödvändighet.

Arbetsuppgifterna kommer att utgöras av olika kundprojekt innehållande mätningar, analys av mätdata, rapportering samt konsultering och problemlösning hos våra kunder.

För att bli en framgångsrik medarbetare behöver du en hurtig livsinställning, möjlighet att resa, god samarbetsförmåga samt ett systematiskt, analytiskt och långsiktigt arbetssätt. Eftersom vi arbetar inom en internationell miljö så krävs goda språkkunskaper, speciellt svenska räknas som merit.

Skicka in din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 28.05.2018 per e-mail till   jarno.immonen@indmeas.com. Tilläggsuppgifter ges av Peter Wiklund, tel. 040 516 9732.

Våra hemsidor www.indmeas.com berättar mera om vår verksamhet.