Norwegian and Swedish/Finnish speaking Customer Service Advisor, fulltime, Musti Group, Helsinki

Sista ansökningsdag:

Musti Group Nordic Oy (Finland) | Företagsekonomi, Kultur, Hälsovård, Media, Sociala området, Idrott, Teknik, Turism, Övriga

Musti Group is here to make life of pets and pet owners easier, safer and more fun. Musti Group is the largest pet specialty retailer in the Nordics. For them, more important than their size, is their vision to make life of pets and pet owners easier, safer and more fun. Musti Group has over 250 stores, of which are located in Finland, Sweden and Norway. They are proud of their customer service and blessed with excellent employee satisfaction. The combined sales of Musti Group is more than EUR 260 million.

Se platsannons

PALKATAAN HOITAJIA

Sista ansökningsdag:

Koti- ja sairaanhoitopalvelu Hoivalähde Oy | Företagsekonomi, Hälsovård

PALKATAAN HOITAJIA...

Se platsannons

LÄHIHOITAJA / HOIVA-AVUSTAJAOPISKELIJA TYÖSSÄ OPPIMAAN TAI OPPISOPIMUKSEEN

Sista ansökningsdag:

Diana Care Oy Ab | Hälsovård

Diana Care Oy Ab on senioreiden kotihoidon ammattilainen. Palveluihimme kuuluvat henkilökohtainen avustaminen asiakkaan arjessa, kodin hoidon palvelut ja avustaminen viranomaisyhteistyössä. Palvelemme suomen- ja ruotsinkielellä.

LÄHIHOITAJA / HOIVA-AVUSTAJAOPISKELIJA TYÖSSÄ OPPIMAAN TAI OPPISOPIMUKSEEN

Oletko hoiva-alan opiskelija ja etsit alan harjoittelupaikkaa? Vaikuttaako ala omaltasi ja haluat päästä toteuttamaan oppimaasi ja kehittymään lisää? 

Se platsannons

Pedagogisk handledare till omsorgsbyrån i Helsingfors

Sista ansökningsdag:

Kårkulla samkommun | Hälsovård, Sociala området

Kårkulla samkommun rekryterar

EN PEDAGOGISK HANDLEDARE (1444)

i deltid, 19h/vecka, till omsorgsbyrån i Helsingfors. Anställningen är för tiden 2.11.2020-31.5.2021 och anställningen inleds enligt överenskommelse.

Du ingår i ett inspirerande och mångprofessionellt team. Till arbetsuppgifterna hör bland annat att delta i nätverks- och IP-möten och fungera som sekreterare för dessa. Arbetet går delvis att utföra på distans och passar t.ex. någon som önskar arbeta vid sidan om studierna.

Se platsannons

Social Worker

Sista ansökningsdag:

MPMTO ry | Hälsovård

INTERNSHIP

Social Worker internship at a social and health organization, development of the organisation's activities.

This work placement trainee offer is addressed to undergraduate students only.

Three available positions.

 

LOCATION AND DURATION

Helsinki, (Itäkeskus Metro).

35hours/week

2-6 months

 

CONTACT PERSON 

Tariq Omar (+358) 452027279
tariq.omar@mpmto.fi 

 

ROLE MISSION

Se platsannons

Social Worker / Sosiaali- ja terveysalan järjestön työharjoittelupaikka

Sista ansökningsdag:

MPMTO ry | Hälsovård

TYÖHARJOITTELU/ HARJOITTELU

Sosiaali- ja terveysalan järjestön työharjoittelupaikka, järjestö toiminnan kehittäminen.

Harjoittelu on vain opiskelijoille, koska harjoittelu palkaton.

3 paikkaa

 

AIKA JA PAIKKA

Helsinki, (Itäkeskus Metro).

35hours/viikossa

2-6kk 

 

YHTEYSHENKILÖ

Tariq Omar (+358) 452027279
tariq.omar@mpmto.fi 

 

 

TEHTÄVÄN KUVAUS

Se platsannons

Minneskoordinator, Geriatriska polikliniken, Helsingfors

Sista ansökningsdag:

Helsingfors stad, Social- och hälsovårdssektorn | Hälsovård, Sociala området, Övriga

Vi söker en minneskoordinator för våra svenskspråkiga klienter till en fast anställning inom geriatriska polikliniken. Arbetet börjar 2.11.2020 eller enligt överenskommelse.

Minneskoordinatorns arbete innebär en bred kartläggning av en hemmaboende minnessjuk individs resurser och helhets situation, samt planering av klientens vård, rehabilitering och tjänster, koordinering och uppföljning i det mångprofessionella nätverket.

Se platsannons

Sjuskötare

Sista ansökningsdag:

Attendo Oy | Hälsovård, Sociala området

 

Vi söker en sjukskötare till Attendo Hedvig Sofia i Berghäll, Helsingfors.

Vi söker en engagerad, hjärtlig och kunnig sjukskötare till vårt team. Vårdhemmet Hedvig Sofia erbjuder dygnetruntvård och -omsorg för 24 boende. Det rehabiliterande arbetssättet syns i vardagen och respekt för individen är en värdering som leder vår verksamhet. Vi uppmärksammar dagligen sociala resurser och relationer och ordnar även gemensamt program.

Se platsannons

Handledare

Sista ansökningsdag:

Valteri center för lärande och kompetens | Hälsovård, Sociala området, Idrott

Vi söker en handledare till Valteri center för lärande och kompetens, Skilla.

En handledare arbetar hos oss multiprofessionellt, sida vid sida med lärare och habiliteringspersonal, för att stöda eleverna i deras skolgång samt i stödstrukturerna kring skolgången (morgon- och eftermiddagsverksamhet, lovläger, boendetjänster, stödperioder).

Se platsannons
Prenumerera på Hälsovård